De muziekcommissie vervult de rol van intermediair tussen de dirigent en de leden over de keuze van nieuwe en uit te voeren werken.
Elk lid kan ideeën inbrengen en suggesties doen over nieuw te zingen stukken.
Deze worden dan eerst door de muziekcommissie beoordeeld. Bij de keuze van nieuwe stukken wordt rekening gehouden met de bezetting van de registers binnen het koor, de technische en muzikale moeilijkheidsgraad en de aantrekkelijkheid voor zowel de leden als het publiek.
De dirigent is eindverantwoordelijk voor het repertoire, uitvoeringen en de ontwikkeling van het koor.

De muziekcommissie bestaat uit de volgende leden:

Eddy Steijns,  voorzitter
Jan Bastings
Helmut Pinckers
Huub van Laar
Hans Geerkens gast

V.L.N.R.: Helmuth Pinckers, Huub van Laar, Eddy Steins, Jan Bastings