Hier wat algemene informatie:

Kamer van Koophandel :KvK-nummer 40205697

RABOBANK: NL46 RABO 0131 8035 06

Contributie: 120 euro per jaar

Facebook: www.facebook.com/MergellandMannenkoor

Website: www.mergellandmannenkoor.nl