post

In Memoriam Jan Henssen

Als een mokerslag trof ons het bericht dat Jan was overleden. Nog maar een paar weken voordien hadden we Jan welkom geheten als nieuw lid van ons bestuur. Er was een vacature ontstaan in het bestuur en Jan had thuis met Mieke overlegd, dat nu het vrijwilligerswerk in de Appelgaard op een laag pitje was komen te staan, hij tijd had om het bestuur te komen versterken. Terecht meende hij daarin een goede rol te kunnen spelen met zijn bestuurlijke ervaring uit het verleden. Het heeft niet zo mogen zijn.

Jan was lid sinds 2009 en in die periode moest hij vele operaties ondergaan. Onze houding naar hem werd echter niet zozeer bepaald door al zijn kwalen, maar door zijn opgeruimde karakter. Hij kon ‘smakelijk’ vertellen over wat er nu weer met zijn lijf aan de hand en dat een volgende operatie aanstaande was.

Tijdens menig repetitie moest Jan in de pauze afhaken, omdat de energie op was. Maar tijdens optredens was hij altijd van de partij, in de eerste tenoren groep.

Als hem in de pauze, of na afloop van de repetitie naar zijn gezondheid werd gevraagd, was zijn reactie steevast: ‘Mit mich geit ’t good en mit dich’? Oftewel, niet iets om je druk over te maken.

Gelukkig kon hij 1,5 jaar geleden deelnemen aan onze concertreis naar Washington DC (met in de bagage de benodigde medicijnen voor een week). Natuurlijk was hij daar samen met Mieke, die hem ook altijd vergezelde tijdens optredens en uitstapjes van het koor.

Hij voorvoelde wel dat hem geen hoge leeftijd gegund zou zijn, gezien zijn uitspraak: ‘Es ich eine keer sterf, drink d’r uch allemoal mer ein paar op mich! Treur neet um mich, ich hub ’t hiel good gehad‘.

We zullen ons Jan herinneren als een zanger die onopvallend zijn partij zong, wat hem betreft het liefst uit het hoofd en als persoon iemand die altijd de humor van een situatie kon inzien. We drinken er nog wel een keer eentje op; voor nu overheerst de droefenis.

We wensen Mieke en de overige familieleden veel sterkte toe.

Namens het bestuur, leden, dirigent en pianiste van het Mergelland Mannenkoor,
Teun Berendsen

In Memoriam Sjef Frints

Er is een lege stoel ……

Zondag 5 februari ontvingen wij het trieste bericht dat ons koorlid Sjef Frints is overleden. Het lijkt een ongelofelijk bericht. Nog geen week geleden spraken wij elkaar tijdens de repetitie. Zaterdag 4 februari was hij nog volop aan het werk bij de boomkwekerij. Zo kennen wij Sjef. Een harde werker met hart voor zijn bedrijf. Ofschoon hij al ruim de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd was, wist hij van geen ophouden.
Zingen dat was zijn grote hobby. Sinds 2007 deed hij dat bij het Mergelland Mannenkoor, maar ook bij het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia in Margraten was hij actief. Tevens was hij van de partij in het koor van de Limburgse landbouwers het ‘Oogstdank koor’. Dit koor zingt altijd tijdens de jaarlijkse mis van het Oogstdankfeest. In het verleden zong Sjef bij het kerkkoor van Scheulder. Sjef was een trouw bezoeker van de repetities. Hij was rustig maar hield ook van gezelligheid. Soms vertelde hij van die grappige anekdotes over het leven vroeger in Margraten of over zijn ervaringen als ondernemer.
Sjef was vanuit zijn werk verbonden met de aarde en de mensen om hem heen. Met zijn handen bewerkte hij Gods akker. In diezelfde akker zal hij te ruste worden gelegd. Zo blijft Sjef verbonden met de aarde en van daaruit met zijn Schepper, die hij altijd heeft geëerd. Zijn vrouw Fieni, hun kinderen Alex en Sonja, partners en kleinkinderen wensen wij sterkte in deze droevige tijd.
Tijdens de koorrepetitie van maandag 6 februari bleef ‘zijn’ stoel leeg, zo was hij toch nog even in ons midden. Sjef, we zullen je missen. Dat je mag rusten in vrede.
Namens het M.M.K., Harrie van Beers, voorzitter